Paule Ečimović: Vidiki in ravni virtualizacije: računalnikov, posameznikov, družb - 3. del

  • Paule Ečimović
  • May 2010

Abstract

Zadnje predavanje Pauleta Ečimovića v sklopu njegovih predavanj »Vidiki in ravni virtualizacije: računalnikov, posameznikov, družb«, ki so se zvrstila skozi sezono 2010, je predstavil znotraj rednega termina programa Kiberpipine art sekcije. V tretjem predavanju smo obravnavane družbene mreže, v katerih avatarsko virtualizacijo v virtualiziranih družbenih okoljih spletnih aplikacij upravljajo ljudje ali pa računalniški algoritmi. Na primerih socialnega virtualiziranega medmrežnega okolja »Second Life« je bilo le-to predstavljeno s stališča »meta-družbe« kot socialnega koncepta, pri katerem medsebojne interakcije privedejo do pojavov, značilnih za kompleksne družbene ureditve (npr. oblikovanje pravil vedenja), ki se izkažejo kot posledica vztrajno ponavljajočih se vzorcev. Ti temeljijo tako na tvorbah raznovrstnih, eksplicitno formuliranih ideloloških skupnosti, nenazdanje pa izhajajo tudi iz procesov t.i. epi-fenomenov. O avtorju Paule Ečimović je študiral sociologijo in fiziko na Univerzi Berkeley v ZDA. Študij je nadaljeval skozi individualni študijski program na oddelkih za Matematiko (FMF), Računalništvo in informatiko (FRI), ter Filozofijo in sociologijo (FF) Univerze v Ljubljani. Po zaključenem dodiplomskem in magistrskem študiju, je študij nadaljeval na Center for Research in Earth and Space Studies, na kanadski Univerzi York, v Torontu. V tem času je raziskoval nelinearno elektrodinamiko in gravitacijske interakcije fotonov ter prepoznavanje vzorcev iz posnetkov gibajočih se predmetov z modeli celičnih nevronskih mrež s sinaptično zamudo, odvisno od stanja. Raziskave so vodile nazaj v Ljubljano, kjer trenutno zaključuje doktorsko nalogo na področju implementacije novih numeričnih metod za reševanje nalog začetnih podatkov diferencijalnih enačb z zamudo, odvisno od stanja, na računalnikih z večimi komputacijskimi jedri. V slovenskem prostoru je mdr. predaval na Pomladnem kongresu za estetiko, sodeloval s Študenskim filozofskim društvom pri pripravi številnih Filmozofskih večerov v Kinodvoru, na Poletni šoli študentskega filozofskega društva FF ter na festivalih Break 2.3 in HAIP 08/Hacktopia. Predavanje je potekalo v angleškem jeziku. Projekt sta podprla Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo RS za kulturo.

Video všeč? Podprite nas! http://www.kiberpipa.org/sl/support/