art

CROSS/HIBRID

  • Luka Prinčič
  • June 2009

Povzetek

Luka Prinčič pripravlja cikel dogodkov, kjer je rdeča nit zvočni dogodek med estetiko, filozofijo ter uprizorljivostjo. Teoretično ozadje za oblikovanje glasbe je odprtokodni program Pure Data, nizko-nivojsko grafično programsko okolje za sintezo in procesiranje avdio signalov v realnem času. S pomočjo dodatnih knjižnic je področje aplikacij razširljivo na video procesiranje, osnovni 3D prostor in več. Na voljo je za operacijske sisteme Linux (največ knjižnic), OSX in Windows.