OWASP - Predstavitev največjih tveganj spletnih aplikacij – OWASP TOP 10

  • Jure Škofič
  • February 2013

Povzetek

OWASP (Open Web Application Security Project,) je odprta, globalna, brezplačna in neprofitna skupnost, ki se posveča dvigovanju varnostnega nivoja programske opreme. Poslanstvo OWASP je seznanjanje in osveščanje javnosti o pomembnosti aplikacijske varnosti in primernih načinih zavarovanja. Posameznikom in organizacijam želimo omogočiti, da glede dejanskih varnostnih tveganj programske opreme sprejemajo informirane odločitve. Skupnosti OWASP se lahko pridruži kdorkoli. Vsa gradiva so dostopna z uporabo brezplačne licence.

Prosojnice

Video všeč? Podprite nas! http://www.kiberpipa.org/sl/support/