Programski patenti: varnost ali utvara

  • Andrej Mertelj
  • February 2009

Abstract

Ponovno bomo odprli problematiko programskih patentov, ki smo jo načeli že pred leti tudi v Bruseljskem parlamentu. V predavanju bomo poiskali odgovore na vprašanja, kot so: Kaj so programski patenti? Zakaj patentna zaščita in ali se programe in algoritme sploh da patentirati in kje? Imeli boste pa tudi možnost zvedeti kaj so pomanjkljivosti patentne zaščite programov in algoritmov in kaj je problematika patentne zaščite IP-ja za mala podjetja. Predvsem bomo pa pregledali kakšna so zadnja dogajanja in odprta vprašanja programskih patentov. Predava Andrej Mertelj, predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, član več standardizacijskih teles s področja informacijske tehnologije in eden od glavnih akterjev pri zavračanju sprejema direktive o patentiranju programske opreme v Evropskem parlamentu.

Video všeč? Podprite nas! http://www.kiberpipa.org/sl/support/