Zakaj je virtualna demokracija v Evropski uniji zgolj navidezna?

  • mag. Simon Delakorda
  • januar 2010

Povzetek

Institucije Evropske unije ponujajo zainteresiranim posameznikom in javnostim vse več možnosti elektronskega sodelovanja pri sooblikovanju evropskih politik. Pri tem ostaja odprto vprašanje, katere državljanske vsebine in v kolikšnem obsegu so vključene v končne dokumente ter kako so upoštevane pri implementaciji politik. Namen predavanja je predstaviti probleme navideznega legitimiranja demokratičnega primanjkljaja EU, ki izhaja iz sistemsko vzpostavljenih omejitev participativne uporabe novih tehnologij. Aktualna razmerja političnih moči in modelov vladanja v EU, ki določajo obseg in tip vključenih vsebin, bodo prikazana na primerih elektronskega sooblikovanja evropskih politik v EU in Sloveniji. V zaključku bodo predstavljeni trendi razvoja e-participacije v EU. S temi vprašanji se ukvarja mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, član programskega odbora International eParticipation Conference in pridruženi strokovnjak evropske mreže Demonet: the eParticipation network. Je (so)avtor znanstvenih in strokovnih člankov o internetu in politični participaciji ter vodja inštitutskih aplikativnih projektov na področju e-demokracije v Sloveniji.

Video všeč? Podprite nas! http://www.kiberpipa.org/sl/support/